Desatero Tea Party pro boj s COVID-19

1. Základním principem je důvěra mezi státem a občanem. Stát nabízí kvalitní informace, svéprávný občan má možnost využít je ke svému prospěchu.

2. Občan si může pro svoji ochranu vybrat kteroukoliv schválenou vakcínu, ať v základním schématu, nebo pro přeočkování. Může a nemusí.

3. Stát přestane brát na lehkou váhu nedostatek vitamínu D, který se týká většiny obyvatel po většinu roku, a zajistí podporu pro dosažení imunologicky aktivních hladin.

4. Klinicky zdravý občan se může sám rozhodnout, zda považuje za smysluplné nosit ochranu dýchacích cest.

5. Stát přestane využívat systému O-N-(T), který nemá v době dominance varianty omikron žádný epidemiologicky obhajitelný význam.

6. Stát přestane využívat karantén a trasování tzv. rizikových kontaktů, protože tento přístup u varianty omikron pozbývá smyslu.

7. Stát zajistí takové kauzální léky proti covidu, jejichž účinnost ve dvojitě zaslepených klinických studiích předčí konvenční symptomatickou léčbu.

8. Stát ukončí omezování ekonomických, kulturních nebo sportovních aktivit obyvatel a nebude využívat uzávěr (lockdownů).

9. Stát nebude využívat diagnostických testů pro plošný screening k vychytávání nemocných, namísto toho nabídne 100% náhradu mzdy po dobu nemoci nebo jako ošetřovné.

10. Základní krizové sdělení musí být „kdo jsi nemocný, zůstaň doma“, základní přístup k nemocným pak včasná léčba.

„Epidemie respiračních virů neřídíme. Každý se ale může sám účinně chránit.“

Ing. Jan Mráz, Ph.D. (ODS)

vedoucí antiCOVID týmu

Články