Petice proti zákazu automobilů se spalovacím motorem

My níže podepsaní občané České republiky vyjadřujeme podpisem této petice svůj zásadní nesouhlas se záměrem Evropské komise (EK) zakázat v dohledné době prodej klasických automobilů se spalovacím motorem.

Tato petice je naším příspěvkem do české i evropské diskuse o tom, zda tento radikální plán, má být uskutečněn nebo nikoliv. Náš názor je jasný. Říkáme tomuto zákazu jasné NE!

Jsme přesvědčeni o tom, že automobil se spalovacím motorem je jedním z největších vynálezů lidstva. Klasický automobil lidstvu dobře slouží již více než 100 let a může sloužit i nadále. Argumenty pro zákaz tohoto vynálezu jsou naprosto nedostatečné. Potenciální přínosy zákazu ani vzdáleně nemohou překonat ztráty, které tímto krokem vzniknou jak v samotném průmyslu ve zmařených investicích a pracovních místech, tak také v mobilitě a životní úrovni širokých vrstev veřejnosti.

Učinit tak radikální krok v situaci, kdy není k dispozici ekvivalentní náhrada je naprosto nezodpovědné. Dopady zákazu prodeje klasického automobilu na život lidí v České republice i v Evropě budou velmi negativní. Náklady na osobní mobilitu prudce porostou, což těžce dopadne na pracující rodiny a na seniory především v regionech mimo velká města.

Tímto zákazem budou poškozeni evropští automobiloví výrobci a naopak výhodu tím získá ten, kdo má kontrolu nad strategickými surovinami pro výrobu elektromobilů, což je Čína. To není v zájmu České republiky ani Evropské unie.

O tom, jaký pohon budou využívat automobily, má rozhodovat zákazník a nikoliv Evropská unie.

Proto žádáme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a Senát Parlamentu České republiky, aby se postavily proti tomuto záměru Evropské komise a navrhovaný zákaz klasických automobilů zamítly.