Česká geopolitika ve stínu 100 dní ruské agrese na Ukrajině

Česká geopolitika ve stínu 100 dní ruské agrese na Ukrajině

100 dní trvání ruské agrese proti Ukrajině je už poměrně dlouhé období. Asi stačí na to, aby si lidé, kteří předtím dlouhodobě trpěli zvláštním pochopením pro Rusko, protože v něm bláhově viděli jakousi hráz proti západní dekadenci, opět uspořádali myšlenky a pustili se do relativizace příčin konfliktu a činili z útočníka svým způsobem oběť jakýchsi provokací. Ostatně tuto myšlenku už poměrně zkraje konfliktu rozehrál ruský ministr zahraničních věcí Lavrov, když se Rusku nedařilo a bylo třeba začít hledat strategii pro zařazení zpátečky: „Rusko bylo do konfliktu vtaženo Západem.“ Nejde teď o to, že domnělý garant všeslovanství posílá proti bratrskému národu muslimské hordy, ani o to, že přívrženci bludu o nacistické Ukrajině, postaveném na kdysi částečně neonacistickém marginálním pluku Azov velkoryse ignorují ruské neonácky od wagnerovců po putinjugend, ale o jiný zajímavý paradox: Ti, kteří požadují „domluvit se na míru“ s Ruskem za cenu územních ztrát Ukrajiny, patří mezi ty, kteří v minulosti nejhlasitěji kritizovali západní selhání při Hitlerově agresi proti Československu.

Jakkoliv jsou historické paralely vždy zrádné, případ československého pohraničí a německých nároků na něj, respektive případ ukrajinského Donbasu a jeho zabírání Ruskem jsou si podobné neuvěřitelně. Vždy na začátku stála arogance státu, ať už Československa nebo Ukrajiny vůči národnostní menšině, která vyústila v naprosto neadekvátní reakci sousedního agresora. Tuto reakci zejména v případě Ruska nelze vidět jen západně pragmatickýma očima jako snahu oslabit hospodářsky v poslední době se zvedající Ukrajinu stagnujícím Ruskem rozežíraným vnitřními problémy, ale jako ryzí výpad imperialismu, který má ruský stát historicky včleněn a udržován mezi principy, na kterých stojí. I proto by mělo každému, kdo má na srdci především zájmy Česka a cítí se být vlastencem, záležet na tom, aby měl Rusko od sebe co nejdál, čehož v dané chvíli nejsnadněji dosáhne tak, že Ukrajina, jejíž existenci Rusko v podstatě neuznává a jehož národ považuje za jakousi vývojově nižší větev toho svého, uspěje. Obecně je pak naše geopolitická situace dána polohou mezi Německem, jehož proruská ostpolitik exemplárně selhala, a právě zmiňovaným Ruskem. Z toho by měla vyplývat naše co nejintenzivnější snaha být zajímavým partnerem pro země, které můžou reálně působit jako protiváhy těchto spřízněných mocností, a to ve prospěch našich zájmů, Velkou Británii a USA. A pokud dostatečně zajímaví být nedokážeme, pak aspoň být sami tak silnými, jak jen to lze. Obě cesty ostatně úspěšně realizují Poláci.

Ukraine war vector created by gstudioimagen1 – www.freepik.com

Leave a comment