STALO SE
  • STÁTNÍ DLUH PŘEKROČIL 3,1 BILIONŮ KČ     |     TEA PARTY PŘEKROČILA 20 000 SLEDUJÍCÍCH NA FACEBOOKU     |     ČNB UVÁDÍ, ŽE MÍRA INFLACE SE NACHÁZÍ NA 2,0 %     |    MFČR UVÁDÍ, ŽE OBSLUHA STÁTNÍHO DLUHU JIŽ DOSAHUJE 68,3 MILIARD KČ                 STÁTNÍ DLUH PŘEKROČIL 3,1 BILIONŮ KČ     |     TEA PARTY PŘEKROČILA 20 000 SLEDUJÍCÍCH NA FACEBOOKU     |     ČNB UVÁDÍ, ŽE MÍRA INFLACE SE NACHÁZÍ NA 2,0 %     |    MFČR UVÁDÍ, ŽE OBSLUHA STÁTNÍHO DLUHU JIŽ DOSAHUJE 68,3 MILIARD KČ

Veřejný dluh
České republiky

3,115 bilionů Kč

Obsluha
státního dluhu

68,3 miliard Kč

Míra inflace
(ČNB)

2,0+ %

Den daňové
svobody

13. 6. (163 dní)

Přidejte se!

Staňte se příznivcem nebo rovnou členem.

Chceme být v co nejužším kontaktu s naší základnou. Proto jsme spustili komunikační intranet MojeTeaParty, kam umisťujeme pozvánky na setkání, propagační materiály a aktuální informace o dění v Tea Party.

Naše cíle

Naší prioritou je chránit svobodu a soukromí občanů. Útok proti svobodám začínal vždy jako líbívý krok ke zdánlivé ochraně a nastolení pořádku. Teprve svobodný a sebevědomý občan vytváří nejvíce hodnot jak pro sebe, pro svou rodinu, národ a nakonec i pro stát.

Jsme slyšet i vidět!

Artikuly Tea Party

Zahraničí

Největší výhodou státu oproti anarchii je jeho mezinárodní uznání jinými státy a jeho postavení ve vyjednávání s jinými státy. Tea Party bude prosazovat silný a profesionální diplomatický sbor sestavený z těch nejlepších z nejlepších. Diplomacie není trafikou pro vysloužilé politiky. Diplomacie musí vést k udržení dobrých mírových i ekonomických vztahů. Otevírat dveře do jiných států občanům i tuzemským firmám. Využívat chyb i přihrávek jiných států k co největšímu prospěchu našich obyvatel.

Obrana

Silná armáda je základem pro obranu proti vnějším zásahům do života a svobod občanů. Také je předpokladem pro diplomacii a plnění cílů vojenských aliancí. Tea Party se vždy bude zasazovat o silnou, perfektně organizovanou a profesionální armádu. Armáda může sloužit k pomoci vlastním obyvatelům, nikdy se však nesmí zapojit do represivních akcí proti nim.

Infrastruktura

Stát má obrovskou výhodu při stavbě infrastruktury před soukromým sektorem. Využívejme jí, ale nezneužívejme. Tea Party bude stavět a modernizovat infrastrukturu a sítě tak, aby mohly sloužit dlouhým generacím. Při nutných zásazích do majetkových práv občanů při stavbách se stát musí chovat ohleduplně, snažit se jim vyhnout, ale několikanásobně kompenzovat škody které způsobí.

Vnitro

IZS organizovaný státem je tu od toho, aby pomáhal a chránil. Policie není buzeračním orgánem, ale zdí mezi zločincem a občanem.
Stát je třeba také decentralizovat a moc přesunout směrem k nižším správním celkům a hlavně na občany samotné. Starosta obce má být člověk se strategickým myšlením, který bude spravovat veřejné peníze s péčí řádného hospodáře. Nikoliv člověk, který umí projít byrokratickým aparátem a získat nejrůznější státní dotace. Do čeho investovat si lépe rozhodnou sami lidé a nikoliv úředník ministerstva.

Finance

Udržování zdravého hospodaření státu je základem pro jeho zdravý vývoj. Tea Party bude pokračovat v ekonomické transformaci a v privatizaci státního majetku tak, aby ho vlastnili občané, nikoliv korporace či jiné státy. Stát nemá podnikat, nemá vytvářet monopoly, stát má hlavně sloužit!

Právo

Právo musí být jednoduché, jasně dané, srozumitelné a snadno vymahatelné. Tea Party vždy bude proti zaplevelování právního systému nepřehlednými normami a zákony. Zákony nesmí zbytečně rozšiřovat okruh veřejného zájmu a veřejnou kontrolu nad soukromými záležitostmi občanů. Jedině touto cestou lze omezit vliv nejen státních úřadů, ale i veřejnoprávních či politicko-aktivistických organizací, které získávají nadměrnou pravomoc a to bez zřetelné politické odpovědnosti.

Pro všechny ostatní oblasti řízení státu platí jednoduchá pravidla: liberalizujte, privatizujte a odstraňujte státní monopol.

Závěrem

Tyto artikuly jsou ideovým předpokladem našeho dalšího vývoje. Ale aby měly šanci stát se celospolečenským konsensem, je třeba neustále pracovat, přesvědčovat veřejnost a hlavně podporovat ty politické kandidáty, kteří se zaváží je naplňovat. Každý ústupek z naší cesty může znamenat nejen delší cestu ke svobodě a prosperitě, ale také úplnou ztrátu směru.

Výbor reprezentantů

Toto jsou naši nejvýraznější představitelé, kteří již několikrát v minulosti prokázali své kvality ve veřejné sféře.

Mgr. Hynek Fajmon (ODS)

mluvčí za infrastrukturu, průmysl a vedoucí antiGreen Deal teamu
V letech 2004–2014 poslanec Evropského parlamentu za Občanskou demokratickou stranu, počátkem 21. století poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Ing. Jan Mráz, Ph.D. (ODS)

představitel vedení Tea Party pro vnitřní vztahy s ODS a vedoucí antiCOVID týmu
Plzeňák, konzervativec, milovník svobody, punkový klávesista, inženýr v elektronice a telekomunikacích, obhájce přístupu založeného na důkazech, doktor přes antény, vysokoškolský učitel, táta, občanský demokrat (a teapartista) a vývojář v automotive.

Ing. Luboš Boleček (ODS)

zakladatel české Tea Party
Matematik

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. (nestr.)

podporovatel Tea Party
Zubní lékař, stomatochirurg, specialista na laserovou a estetickou medicínu, vysokoškolský pedagog, podnikatel, moderátor a scenárista. Od září 2017 prezident České stomatologické komory.

Apel ke všem pravověrným stávajícím a bývalým členům ODS

Stále více a více současných i minulých voličů ODS si zoufale uvědomuje, že v nastávajících parlamentních volbách nemají koho volit, neboť na politické scéně neexistuje strana, která by hájila jejich přirozené zájmy a jejich osobní a ekonomickou svobodu. Ta se přitom vždy tak těžce získává, ale tak lehce ztrácí.

O to zoufaleji si to uvědomují v situaci, kdy byla pandemie virového onemocnění cíleně zneužita k nebývalému útoku na základní lidské svobody, na základní strukturu společnosti, na její soudržnost a sounáležitost, na její morální hodnoty a její duševní zdraví.

V této situaci není možno nadále mlčet a nadále pasivně přihlížet, jak ke všem těmto neblahým a vysoce nebezpečným jevům svým politickým činěním (a stejně tak nečiněním) přispívá též politická strana, jejíž jsem byl spoluzakladatelem a která vznikla právě proto, aby vrátila lidem ztracenou osobní a ekonomickou svobodu a vytvořila tak prostor pro prosperitu společnosti. Strana, která by ale zároveň byla hrází proti setrvalým snahám levice tuto osobní a ekonomickou svobodu všemi možnými způsoby erodovat a umenšovat.

V toku času však z politické praxe ODS tato základní politická úloha zcela vymizela a vznikla z ní strana, která je ochotná na jedné straně zachraňovat definitivně se potápějící TOP 09 a jít do koalice s křesťanskými socialisty, hájícími jen své vlastní zájmy, a na straně druhé zcela vážně uvažovat o povolební koalici s „neomarxisty s počítači“ a spolupodílet se tak na ještě hlubší destrukci občanských a ekonomických svobod.

Domnívám se proto a jsem přesvědčen, že je nejvyšší čas, aby pravověrní členové ODS jim odcizenou stranu opět převzali do svých rukou a navrátili její každodenní politickou praxi opět k hájení zájmů lidí, kteří od státu vyžadují jen jedno jediné: vytvoření a ochranu co největšího svobodného prostoru pro jejich pracovitost a podnikavost a pro jejich vlastní cestu ke štěstí, neboť jen tak může opět vzniknout zdravá, bohatá, prosperující, sebevědomá a soudržná společnost.

MUDr. Miroslav Macek, 21. 5. 2021

Spolupráce je základ úspěchu

Proto spolupracujeme s následujícími subjekty.