Darování pomocí QR kódů

2 000 Kč

800 Kč

400 Kč

Vybudovat silnou fungující frakci, která je nezávislá na komerční reklamě, se nám podaří pouze s Vaší pomocí. Nepobíráme žádné dotace, proto se neobejdeme bez podpory malých i velkých dárců. Budeme Vám vděčni za jakýkoliv finanční příspěvek, který umožní realizovat naše aktivity a propojovat komunitu uvnitř naší frakce. Děkujeme.

Chcete přispět jinou částkou?

Číslo účtu: 2602072721/2010
(Fio banka, a.s.)