Dopis Novaku Đokovićovi

Dopis Novaku Đokovićovi

Vážený pane Djokoviči,

chceme Vám poděkovat a podpořit Vás. Nejen za obdivuhodné umění, s jakým ovládáte tenisovou raketu, nejen za Vaši upřímnou filantropickou činnost, ale v tuto chvíli především za Vaše zásadové postoje. Jsme českým politickým proudem, který si zakládá na obhajobě racionality a občanských svobod. Nenechává nás už bezmála dva roky klidnými, jakým absurdním způsobem státy zacházejí s občany pod záminkou boje proti čínské chřipce. Není pak překvapivé, že se některý z nich podobně vypořádá i s nejlepším tenistou všech dob – jen je to křiklavější.

Austrálie má plné právo svrchovaně určovat pravidla, za kterých uděluje víza příchozím. My všichni ostatní máme ovšem právo hodnotit, jak se tato země chová. A je to především Austrálie, která zvolila patrně nejméně efektivní a společensky velmi nákladný přístup k epidemii. Kdyby pravidla byla jen přísná, dalo by se soudit, že je to klasický a v zásadě pochopitelný výstup státní správy země bachařů. Jsou-li pravidla nad rámec přísnosti zcela scestná, lze je brát už snad jen jako scénář pro absurdní divadlo odehrávající se ve skutečnosti.

Nemyslíme si, že by protikoronavirová pravidla v Srbsku nebo v Česku byla až tak výrazně racionálnější než v Austrálii, jsme si ale jisti, že jejích absurdních rozměrů nedosahují. Proto jsme rádi, že není alespoň vyloučeno, abychom se vzájemně mohli navštěvovat v našich zemích. Berte to prosím i jako naše pozvání k Vaší návštěvě České republiky, ve které Vás rádi srdečně uvítáme a představíme jako vzor hodný následování nejen mladým českým sportovcům.

V úctě,

Ing. Jan Mráz, PhD.

Mluvčí TeaParty.cz

Poštovani gospodine Đokoviću,

želimo da vam se zahvalimo i da vas podržimo. Ne samo zbog zadivljujuće umetnosti kojom kontrolišete teniski reket, ne samo zbog vaše iskrene filantropske aktivnosti, već́ u ovom trenutku posebno zbog vaših principijelnih stavova. Mi smo češka politička struja koja se zasniva na odbrani racionalnosti i građanskih sloboda. Gotovo dve godine nas ne ostavlja mirnim apsurdan način na koji se države odnose prema građanima, pod izgovorom da se bore protiv kineskog gripa. Nije iznenađujuće da se jedna od njih na sličan način obračunava i sa najboljim teniserom svih vremena – samo je glasnije.

Australija ima puno pravo da suvereno određuje pravila po kojima pridošlicama izdaje vize. Međutim, svako od nas ima pravo da sudimo kako se ova država ponaša. A posebno je Australija ta, koja je izabrala, verovatno najmanje efikasan i socijalno veoma skup pristup epidemiji. Da su pravila samo stroga, moglo bi se oceniti da je reč o klasičnom i u osnovi razumljivom izdanju državne administracije zemlje zatvorskih čuvara. Ali, ako su pravila mimo granice strogosti potpuno pogrešna, mogu se shvatiti samo kao scenario za apsurdno pozorište koje se, zaista, odigrava.

Ne mislimo da su antikoronavirusna pravila u Srbiji ili Češkoj racionalnija nego u Australiji, ali smo sigurni da ne dostižu njihove apsurdne razmere. Zato nam je drago što nije, u najmanju ruku, nemoguće da posećujemo jedni druge u našim zemljama. Shvatite ovo kao naš poziv za vašu posetu Češkoj, u kojoj ćemo vam rado poželeti dobrodošlicu i predstaviti vas kao model koji vredi slediti, ne samo od strane mladih čeških sportista.

S poštovanjem,

Ing. Jan Mráz, PhD.

TeaParty.cz, s.z.

Leave a comment