Dopis předsedovi ODS Petru Fialovi

Dopis předsedovi ODS Petru Fialovi

Ing. Jan Mráz, Ph.D.
TeaParty.cz, z.s.
IČO 13980891

5. ledna 2022

k rukám prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M.

Nabídka podpory

Vážený pane předsedo,

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za sebe i za frakci ODS TeaParty.cz za zásadní pozitivní změnu stylu politiky, kterou jste přinesl, za věcnost a rozvážnost, kterou projevujete jako premiér republiky ve svých vystoupeních. To bylo zřejmé i ve Vašem novoročním projevu, na základě kterého nemůže být pochyb, že má-li někdo v naší zemi šanci výborně reprezentovat celý český národ, jste to právě Vy.

V této souvislosti stojí za to uvést, že jedním z důvodů, pro které politická frakce TeaParty.cz vznikla, je podpora konzervativních a pravicových postojů, které jste vždy reprezentoval a které musíte často obhajovat proti hlasité menšině aktivistických novinářů nebo koaličním partnerům, kteří v politice sklouzávají k socializujícím a sociálně inženýrským tendencím. Zejména je to vidět u náročného tématu vypořádání se s čínskou chřipkou covid-19. Proto je tu TeaParty.cz jako podaná ruka a obhájce principů, které jste vždy uváděl ve svých knihách.

Velmi oceňuji, že navzdory mediální ofenzívě trváte při zvládání koronaviru na principu osobní zodpovědnosti každého jednotlivce. Neoddělitelným principem osobní zodpovědnosti je, že vůle ke konání vychází z jednotlivce samotného, nikoliv jen z poslušného podvolení se povinnosti – pak už jde právě jen o poslušnost a nikoliv osobní zodpovědnost. Stát má vystupovat z pozice partnera, který občanovi nabízí nejlepší možné informace, vystupuje nezávisle na krátkodobých náladách různých zájmových skupin a komerčních zájmech obchodních společností. Doporučuje, nenařizuje.

Na základě dosavadní zkušenosti se zvládáním epidemií SARS-CoV-2 je z politického hlediska možné identifikovat oblasti, ve kterých může politika sehrát významnou pozitivní roli ve prospěch společnosti a ovlivnit věci k lepšímu, stejně jako oblasti, kde politika u tohoto dominantně slizničního respiračního viru nemá šanci výrazně pozitivně přispět, a pokouší-li se o to, dochází jen ke zvyšování škod na hospodářství, zdraví i životech. Možná takový princip vychází z dojmu, že „něco dělat“ je vždy lepší než nedělat nic, ale empirie pak na dojmech nestojí.

I proto velmi oceňuji, že jste velmi poctivě během poslední, páté vlny čínské chřipky u nás jasně řekl, že žádná opatření, která po Vás požadovali aktivističtí novináři a určitý segment specialistů, nebudou mít na průběh epidemie vliv. Následné srovnání vývoje epidemie u nás se sousedy z Rakouska a Slovenska, kteří byli velmi restriktivní, pak dalo těmto slovům za pravdu. Překvapením však tento vývoj mohl být jen pro toho, kdo tomu, s čím se potýkáme, nerozumí nebo si nerestriktivní přístup kvůli osobním postranním úmyslům nepřeje.

Moc bych Vás touto cestou chtěl požádat, abyste principy, na kterých jste cestu žití s covidem nastoupil – osobní zodpovědnost, občan jako partner, přístup založený na důkazech, identifikovat dosažitelné cíle, strpět neovlivnitelné – neopustil a pokud možno je prohloubil. Po vládě národní zkázy Andreje Babiše zůstává i v tématu covidu hodně věcí k řešení, a to i v kontextu nově nastupující varianty viru omikron, která je infekčnější, ale méně virulentní (nebezpečná).

Mezi návrhy, které bych rád akcentoval, patří tyto:

  1. Umožněte občanům využívat všechny vakcíny, které jsou a budou schváleny Evropskou lékovou agenturou jak pro základní očkovací schéma, tak pro posilující přeočkování. Je to cesta, jak se vypořádat s kontroverzemi zejména protežovaných genových vakcín (Comirnaty, Spikevax) a dosáhnout vyšší proočkovanosti. Jde výhledově o získání vakcíny Valneva a v danou chvíli využívání vakcíny Janssen jako boosteru.
  2. Zprostředkujte občanům lepší povědomí o nutnosti napravit nedostatek vitamínu D, kterým po většinu roku trpí většina populace. I na webu ministerstva zdravotnictví je izolovaně zmínka o nutnosti dosáhnout sérové hladiny aspoň 100 nmol/l pro aktivaci imunitních procesů v těle. Letní koronavirové „pauzy“ mohou trvat celý rok, pokud budou občané ve stejné formě, jako když na ně působí dostatek ultrafialového slunečního záření. Inspirujme se v Británii, kde vitamín D občanům nabízeli.
  3. Převeďte používání ochrany dýchacích cest do dobrovolného režimu, aby její využívání nebylo nařízeno povinně klinicky zdravým jedincům, kteří nejsou zdrojem nákazy pro svoje okolí (bezpříznakové přenašečství je statisticky okrajová záležitost, bezpříznakoví nekýchají a nekašlou). Nejde jen o pozitivní zkušenost ze Švédska, ale i prostý fakt, že se v případě plošného využívání ochrany dýchacích cest nejedná o přístup založený na důkazech (kontrolované studie, které mají šanci přínos prokázat, ukazují jednotky procent).
  4. Zrušte povinnost předkládat certifikát o očkování pro konzumování svobodného přístupu ke službám, sportu a kultuře. Mýtus bezinfekčnosti po očkování padl už dávno. Motivací pro očkování musí být individuální posouzení jeho přínosů a rizik, nikoliv tlak státu, který je zejména u mladých a zdravých lidí, kteří nekončí v nemocnicích, zcela v rozporu s biomedicínskou etikou.
    Pro posuzování karantén epidemiologicky významných kontaktů uvažujte hladinu protilátek, nejen očkování nebo prodělání nemoci potvrzené testem PCR. Když je dnes už zřejmé, že prodělání nemoci představuje statisticky robustnější ochranu před reinfekcí než očkování, není to možné ignorovat.
  5. Klíčovým vektorem šíření viru byl a je výskyt příznakových nemocných v práci nebo ve škole (a následně v domácnosti). Pokud namísto snahy plošně vychytat všechny tyto jedince preventivními antigenními testy nabídnete 100% náhradu mzdy na nemocenské nebo formou ošetřovného, aby se nemocní nemuseli z existenčních důvodů bát zůstat doma, získáte ekonomicky příznivější řešení, než představují náklady na plošný screening.

Vězte, že při prosazování správných řešení – tedy takových řešení, která ve srovnání s jinými přístupy vykazují maximální efektivitu při zvládání epidemie a současně minimálně zatěžují veřejné rozpočty, omezují občanské svobody a narušují společenskou soudržnost –, budete mít vždy podporu členů Občanské demokratické strany, zejména pak těch sdružených v TeaParty.cz.

S úctou

Jan Mráz
představitel vedení TeaParty.cz
pro vnitřní vztahy s ODS, vedoucí antiCOVID týmu

Leave a comment