Signalizování ctnosti, během duhového měsíce zejména

Signalizování ctnosti, během duhového měsíce zejména

Máme duhový měsíc, měsíc korporátního a progresivistického signalizování ctnosti nebo prostě pokrytectví. Není tedy řeč o dění v Saúdské Arábii nebo v Íránu, kde dochází k brutální diskriminaci osob s jinou sexuální orientací. Řeč je o dění v naší západní civilizaci, v zemích, jejichž právní řády diskriminaci nepřipouštějí. Ani tak nejde o narovnání vlastností nemanželských svazků ve prospěch posílení například dědických nároků nebo přístupů ke zdravotní dokumentaci, ale o velmi umanutou snahu požívat institutu manželství navzdory biologickým zákonitostem. Ty vyplývají z toho, že homo sapiens je živočišný druh vyznačující se různopohlavností, tedy gonochorismem. Stát nevytváří instituci manželství jako legislativní plevel, manželství má naopak smysl pro podporu vzniku a ochranu rodiny. Z existence manželství pak vyplývá nárok na pomoc státu párům, u kterých je jejich přirozená schopnost rodinu založit narušena například nemocí. V krajním případě se jedná o nástroj náhradního, surrogátního mateřství. Ta je ovšem prakticky jedinou reálnou možností v případě párů gayů, protože u nich je neplodnost principiální. Přitom se jedná o postup, který není v zájmu dítěte. Je tak tlačena progresivistická agenda, která je vydávána za ctnost, kterou přitom není. Korporace se tohoto procesu ovšem rády účastní, protože je skoro nic nestojí a za minimální náklady získávají klid od ukřičených pokrokářů.

Obecně se signalizováním ctnosti formou různých odznaků nebo fangliček setkáváme na sociálních sítích, kde člověk může snadno získat dobrý pocit z masové účasti na postoji, který se zdá být morálně správný. Potíž ovšem je v tom, že jakákoliv aktivita, za kterou kromě dobrého pocitu z odprezentování morálního postoje nestojí žádný reálný přínos ve prospěch těch, kterým je třeba pomoct, morální není. Snadněji se vystaví černá fotka na znamení podpory černé komunity v USA, ačkoliv nejčastějšími vrahy černošských obětí jsou černoši, než aby se ve prospěch Ujgurů v koncentrácích aspoň nezakoupil nový huawei nebo lenovo. Snadněji se vyvěsí žlutomodrá vlaječka, než se pošlou peníze na účet ukrajinské armády. To je ovšem základní problém signalizování ctnosti: Pokud z nějaké akce profituje především sám demonstrující například lepším přijetím ve své komunitě nebo snadno získaným dobrým pocitem, ale nic z toho nemá ten, komu je třeba pomoct, nejedná se o ctnost, nýbrž o nectnost. Zdánlivé poskytnutí pomoci, která je právě pouze zdáním pomoci, je ve svém důsledku horší než nepomáhat vůbec.

Gay couple photo created by freepik – www.freepik.com

Leave a comment