O Tea Party

Česká Tea Party je inspirovaná americkým republikánským hnutím Tea Party. Vychází z hlavních cílů definovaných ve stanovách ODS, z myšlenek prvního programu ODS – Svoboda a prosperita ’92 a hlavně ze Čtyř poděbradských artikul ’98. Základní ideologické předpoklady Tea Party jsou dále definovány jejími vlastními artikuly.

Výzva pravověrným

V posledních letech s obavami sledujeme, jak se politická reprezentace vzdaluje většinové společnosti a snaží se společnost formovat podle svých radikálně progresivních ideologických představ. Dlouhodobě jsme tak svědky ořezávání občanských svobod a bezprostřední hrozby ekonomického úpadku, který dopadne převážně na nižší a střední třídu. A to je něco, s čím se nehodláme smířit.

Jsme jak běžní lidé i zkušení experti v mnoha oblastech, kteří se rozhodli, že nebudou jen sedět a nečinně přihlížet. Původně jsme vznikli v reakci na situaci ve vedení ODS, kterému jsme chtěli dokázat, že řadoví členové strany stojí jasně proti těmto nebezpečným tendencím a od svých zástupců ve vedení očekávají stejný postoj. To se nám z části podařilo a během několika měsíců se ODS postavila proti nejzávažnějším dopadům Green dealu i faktickému zákazu osobních automobilů se spalovacím motorem.

Brzy nám ale došlo, že nestačí jen působit na největší pravicovou stranu v zemi. Z toho důvodu jsme se rozhodli rozšířit své pole působnosti a stát se celorepublikovým občanským sdružením, bojujícím za svobodnou a prosperující Českou republiku. Povedlo se nám dostat Green deal do medií a spustili jsme petici, která spojuje celou zemi proti nebezpečí, které tato extrémní doktrína představuje. Tím ale rozhodně nekončíme a jedeme dál!

Dovolujeme si zde otisknout text, který na podporu vzniku naší frakce uvnitř ODS zformuloval jeden z jejích zakladatelů. Apel někdejšího bývalého místopředsedy strany plně vystihuje podstatu našeho uvažování o ODS, a proto touto cestou dáváme možnost i všem ostatním členům, aby se k němu připojili.